Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie
  34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
  sp_waksmund@poczta.onet.pl

  DOKUMENTY SZKOŁY

  OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

  PLANY ZAJĘĆ

  MATERIAŁY DLA UCZNIA

  MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

 

Historia szkoły

Waksmund

Kadra

Wydarzenia

Fotogaleria

Aktualności - konkursy

Osiągnięcia uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Strona główna

 

 

Aktualności - konkursy

 

w roku szkolnym 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TO MIEJSCE WARTO ZOBACZYĆ

 

Opisz piękny zakątek nowopoznanego miejsca, które  odwiedziłeś podczas wakacji. Postaraj się , by Twój opis był barwny.

Unikaj zbędnych powtórzeń. W opisie uwzględnij też odgłosy przyrody oraz nastrój.

 

Składanie prac pisemnych przez uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej u p. Renaty Sojda do 29.09.2014r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie ich na gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły.

 

ZBIERAJ PUNKTY !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY KONKURS LOGOPEDYCZNY

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy I-III

Szkoły Podstawowej w Waksmundzie

 

  TEMAT: „Wierszyki łamiące języki”

 

1.    Data: 08-10.2014 r.

 

2.    Organizator: Nauczyciel - specjalista logopeda: Agnieszka Sieniawska

 

3.    Celem konkursu jest rozbudzenie językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności recytatorskich.

 

4.    Zasady konkursu

-     Na Konkurs należy przygotować 1 dowolnie wybrany wiersz.

-     Uczestnik obowiązkowo prezentuje tylko jeden tekst.

-     Przy ocenie będą brane pod uwagę: interpretacja, sposób pamięciowego opanowania tekstu, ogólna prezencja.

 

5.    Recytacja wierszy będzie oceniana w trzech grupach wiekowych:

-     grupa I- uczniowie klasa I

-     grupa II- uczniowie klas 1I

-     grupa III- uczniowie klasy III

 

6.    Zapisy na konkurs u organizatora do dnia  30 września

 

 

 

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „KOLORY WOLNOŚCI”

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy I - III Szkoły Podstawowej

 

 

Konkurs „kolory wolności” ma na celu zainteresowanie uczniów zagadnieniami związanymi z wydarzeniami sprzed 25 lat- przełomowymi wyborami do Sejmu w 1989 r.

 

Główny organizator i pomysłodawca: Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Organizator szkolny: Nauczyciel - specjalista logopeda: Agnieszka Sieniawska

 

Wymogi:

-     pracę należy wykonać na papierze, w technice płaskiej: rysunek, malarstwo, techniki mieszane, techniki komputerowe,

-     format: od A3 (42cm x 29,7cm) do A2 (59,4cm x 42cm),

-     autorem pracy może być tylko jedna osoba. Prace grupowe nie będą oceniane,

-     pracę należy czytelnie podpisać z tyłu – imię, nazwisko, klasa, tytuł pracy.

 

4. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

-     grupa I- uczniowie klasy I

-     grupa II- uczniowie klas II

-     grupa III- uczniowie klasy III

 

5. Prace należy oddawać organizatorowi szkolnemu do 4 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

OGŁASZAMY

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS I – III GIMNAZJUM

Z CYKLU „MAGICZNE PODRÓŻE PO LITERATURZE” - CZĘŚĆ I

W. GOMULICKI „WSPOMNIENIA NIEBIESKIEGO MUNDURKA”

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu, który odbędzie się 22 września 2014 r. – o godz.14.15,

jest przeczytanie rozdziału I–III powieści W. Gomulickiego

„Wspomnienia niebieskiego mundurka”.

 

Zapisy u Pani Elżbiety Klocek. Weź udział i zdobywaj punkty!

 

Regulamin konkursu

 

 

 

OGŁASZAMY

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z CYKLU „CZAS NA CZYTANIE” - CZĘŚĆ I

H. OŻOGOWSKA „TAJEMNICA ZIELONEJ PIECZĘCI”

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu, który odbędzie się 22 września 2014 r. – godz.14.15,

jest przeczytanie rozdziału I–III powieści H. Ożogowskiej

„Tajemnica zielonej pieczęci”

 

Zapisy u Pani Elżbiety Klocek. Weź udział i zdobywaj punkty!

 

Regulamin konkursu

 

 

Regulamin konkursów literackich dla gimnazjum (organizator p. Renata Sojda)

 

 

Regulamin konkursów literackich dla szkoły podstawowej (organizator p. Renata Sojda)

 

 

 

                                                         administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski  e-mail: pk_waksmund@onet.eu

aktualizacja: 12-09-2014