waksmund1_min.jpg 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie
  34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
  sp_waksmund@poczta.onet.pl

  DOKUMENTY SZKOŁY

  OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

  PLANY ZAJĘĆ

  MATERIAŁY DLA UCZNIA

  MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

 

Historia szkoły

Waksmund

Galeria zdjęć

Kadra szkoły

Wydarzenia

Konkursy

Osiągnięcia uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Oddział sportowy

Strona główna

 

 

 

 

KONKURSY

 

w roku szkolnym 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemcy_wycieczka.jpg

 

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną -

„Wycieczka do Niemiec”

 

Organizatorzy konkursu – Anna Król, Maria Stahl-Pałys

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej pt.” Wycieczka do Niemiec” w języku niemieckim.

1.    Celem konkursu jest: 

§  rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,

§  kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,

§  wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,

§  pogłębianie wiedzy na temat Niemiec oraz jego walorów geograficznych, kulturowych,

§  popularyzacja najciekawszych miejsc i obiektów w Niemczech,

§  upowszechnienie wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się językiem niemieckim.

 

1.    Sposób przeprowadzenia konkursu

§  Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych.

§  Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint

§  Jako nazwę pliku należy wpisać swoje nazwisko, imię i klasę

§  Prezentacja powinna zawierać minimum 15 slajdów

§  Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora

§  Prace należy dostarczyć na płycie CD, DVD do organizatorów konkursu w terminie do 7 maja 2015 r. (czwartek).

§   charakterystyka geograficzna prezentowanego obszaru:

- położenie geograficzne prezentowanego miejsca, jego dostępność komunikacyjna

- walory  turystyczne: wypoczynkowe, poznawcze – przyrodnicze i/lub pozaprzyrodnicze (w tym również kultura danego obszaru), specjalistyczne

- infrastruktura turystyczna (baza noclegowa, gastronomiczna, obiekty usługowe)

§  charakterystyka językowa prezentowanego obszaru:

-strona merytoryczna(układ, spójność wywodu informacji zawartych w pracy)

- poprawność gramatyczna użytych konstrukcji językowych

- poprawność leksykalna (odpowiedni dobór słownictwa oraz zwrotów)

- poprawność konstrukcji strony bibliograficznej w języku niemieckim

§   Ocenie podlega również:

- rzetelność wiedzy na temat wybranego zagadnienia

- zastosowanie: animacji, muzyki, nawigacji

- ogólny wyraz artystyczny prezentacji

- szata graficzna

- sposób przedstawienia tematu (pomysł)

2.     W konkursie planuje się wyłonienie 3 laureatów konkursu (I, II i III miejsce)

3.     Wyniki zostaną zamieszczone na szkolnej stronie internetowej - http://www.zswaksmund.republika.pl/

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!!

 

 

 

 

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„CZAS NA CZYTANIE” - CZĘŚĆ VII


1. Wiktoria Waksmundzka 4 15 pkt.
2. Gabriela Kowalczyk 14 pkt.
3. Paulina Maciasz 8 pkt.
    Karolina Baraniak 8 pkt.
4. Wiktoria Waksmundzka 5 5 pkt.


MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW : 15

 

 

 

 

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS I – III GIMNAZJUM
„MAGICZNE PODRÓŻE PO LITERATURZE” - CZĘŚĆ V


1. Wanda Mroszczak 14 pkt.
2. Marlena Krzysztof 13 pkt.
    Anna Florek 13 pkt.
    Patrycja Kolasa 13 pkt.
    Marta Kruczek 13 pkt.
    Natalia Chowaniec 13 pkt.
3. Ligęza Barbara  11 pkt.
4. Natalia Waksmundzka 5 pkt


MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW : 15

 

 

 

 

 

19 marca 2015 odbył się w Gimnazjum w Krempachach Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii Gimnazjum Gminy Nowy Targ. Anna Florek, Wanda Mroszczak oraz Aneta Cyrus zmierzyły się z trudnościami pisowni polskiej i krzyżowały pióra, aby walczyć o tytuł najlepszych w tej dziedzinie. Celem konkursu było budzenie szacunku dla języka ojczystego, umiejętność stosowania reguł ortograficznych w praktyce, wdrażanie nawyku korzystania ze słowników oraz motywowanie do samodzielnej i systematycznej pracy.
Za sprawą Wandy Mroszczak możemy cieszyć się z III miejsca w gminnych bataliach ortograficznych.
 

Gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS FILATELISTYCZNY

PT. „TERAZ LUBELSKIE, A NAŁĘCZÓW JEGO PERŁĄ”

 

Dnia 16 marca 2015 r. odbył się etap szkolny 53. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. „Teraz Lubelskie, a Nałęczów jego perłą”.

Uczniowie biorący udział w konkursie osiągnęli następujące wyniki:

1 miejsce  Jakub Byrdak  z kl. III B   -  Gimnazjum

  2 miejsce  Hubert Małysiak z kl. III B - Gimnazjum

     3 miejsce  Wanda Mroszczak z kl. II A – Gimnazjum

 

1 miejsce  Damian Waksmundzki-Luberda z kl. VI – Szkoła Podstawowa

  2 miejsce  Kamila Małysiak z kl. IV A – Szkoła Podstawowa

 

Uczniowie w/w będą reprezentować Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie - Koło 40S w Półfinale 53. OMKF Małopolskiego Okręgu Filatelistycznego, który odbędzie się 11 kwietnia 2015 r. (sobota) w ZSPiG w Waksmundzie.

  

                                                                         Szkolny Opiekun Koła Tadeusz Jahn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki cyklu konkursów – Przyjaciele lasu

 

Konkurs plastyczny „Bajkowy Las” zorganizowany został w oddziałach 0a i 0b.

Wyniki:

I miejsce – Mateusz Kapel, oddział  0a

II miejsce – Kacper Kolasa, oddział 0b

III miejsce – Wiktoria Garbacz, oddział 0a

 

Konkurs plastyczny „Drzewa naszych lasów” zorganizowany został w klasach I – III szkoły podstawowej.

Wyniki:

I miejsce – Amelia Grabowska, klasa 1a

II miejsce – Kamil Kunka, klasa 1b

III miejsce – Joanna Skowrońska, klasa 1b

 

Konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej  „Kto jest przyjacielem lasu” zorganizowano dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej.

Wyniki:

I miejsce – Karolina Baraniak, klasa 5

II miejsce – Anna Kuraś, klasa 5

III miejsce – Wiktoria Waksmundzka, klasa 5

 

Konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej  „Las w mojej okolicy zorganizowano dla klas 1 – 3 gimnazjum.

Wyniki:

I miejsce – Natalia Sowińska, klasa 3b

II miejsce – Barbara Ligęza, klasa 1

 

 

 

Tischner.jpg

 

KONKURS LITERACKI

dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Czytamy polskich filozofów - Józef Tischner

 

Rozwiń myśl ks. prof. Józefa Tischnera: "Widok z okien domu jest pierwszym widokiem człowieka na świat. Człowiek zapytany, skąd przychodzi - wskazuje dom. Dom jest gniazdem człowieka. Tu przychodzi na świat dziecko, tu dojrzewa poczucie odpowiedzialności za ład pierwszej wspólnoty, tu człowiek rozpoznaje główne tajemnice rzeczy – okna, drzwi, łyżki – cieszy się, stąd odchodzi na wieczny spoczynek."

 

Forma literacka dowolna. Praca powinna zostać napisana na komputerze, format A4, czcionka Times New Roman, pkt. 12, maksymalnie 1 strona A4

 

Prace należy składać do pani R. Sojda lub pani E. Klocek do 25 marca 2015 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

OGŁASZAMY

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS I – III GIMNAZJUM Z CYKLU „MAGICZNE PODRÓŻE PO LITERATURZE” CZĘŚĆ V PRZEDOSTATNIA!
W. GOMULICKI „WSPOMNIENIA NIEBIESKIEGO MUNDURKA”

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu, który odbędzie się 23 marca 2015 r.  godz. 14.15, jest przeczytanie rozdziału XIII-XV powieści  W. Gomulickiego „Wspomnienia niebieskiego mundurka”.

 

Zapisy u Pani Elżbiety Klocek. Weź udział i zdobywaj punkty!

 

 

OGŁASZAMY

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z CYKLU
„CZAS NA CZYTANIE” - CZĘŚĆ VII
H. OŻOGOWSKA „TAJEMNICA ZIELONEJ PIECZĘCI”

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu, który odbędzie się 23 marca 2015 r.  godz. 14.15, jest przeczytanie rozdziału XIX-XXI powieści  H. Ożogowskiej „Tajemnica zielonej pieczęci”.

 

Zapisy u Pani Elżbiety Klocek. Weź udział i zdobywaj punkty!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI

SZKOLNYCH ELIMINACJI DO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII GIMNAZJUM GMINY NOWY TARG

 

KLASA I GIMNAZJUM
1. Florek Anna – 4,5 pkt.
2. Krystian Baraniak – 8 pkt.
3. Jacek Rogal – 9 pkt.
4. Jan Florek – 11 pkt.

 

KLASA II GIMNAZJUM
1. Wanda Mroszczak – 5,5 pkt.
2. Marlena Krzysztof – 7 pkt.
3. Aleksandra Suchojad – 11 pkt.
4. Dorota Mroszczak – 11,5 pkt.
5. Maciej Ligęza – 14 pkt.
6. Klaudyna Waksmundzka – 17 pkt.

 

KLASA III GIMNAZJUM
1. Aneta Cyrwus – 5,5 pkt.
2. Albert Bylinowski – 6,5 pkt.
3. Justyna Sral – 7 pkt.

 

Anna Florek, Wanda Mroszczak oraz Aneta Cyrwus będą reprezentowały naszą szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym, który odbędzie się

19 marca 2015 roku w Krempachach. Trzymajmy kciuki za dalsze zwycięstwa!

 

WYNIKI

SZKOLNYCH ELIMINACJI DO GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA IV
1. Natalia Waksmundzka – 8,5 pkt.
2. Amelia Młynarczyk – 15 pkt.
3. Weronika Handzel – 17 pkt.
4. Kacper Węglarz – 19 pkt.
5. Sandra Waksmundzka – 21 pkt.
6. Wiktoria Waksmundzka – 23 pkt.
7. Filip Sabura – 25 pkt.

 

KLASA V 
1. Zuzanna Cesacz – 2 pkt.
2. Gabriela Wiatr – 9 pkt.

 

KLASA VI
1. Wiktoria Suchojad – 4 pkt.
2. Gabriel Waksmundzki – 6,5 pkt.

 
Natalia Waksmundzka, Zuzanna Cesacz i Wiktoria Suchojad będą reprezentowały naszą szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym, który odbędzie się

na przełomie kwietnia i maja w Ludźmierzu.

 

GRATULUJEMY!

 

 

 

 

 

 

W RAMACH KAMPANII GRZECZNOŚCIOWEJ

ZACHĘCAMY WSZYSTKIE KLASY GIMNAZJUM

DO KONKURSU

„FRASZKA O GRZECZNOŚCI”

„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą”

 

 Każdy uczeń gimnazjum obowiązkowo musi wziąć udział w konkursie. Indywidualnie lub w zespołach 2 – 3 osobowych należy ułożyć  fraszkę o kulturalnym zachowaniu się w różnych sytuacjach. 

Przypominamy, że fraszka to krótki utwór liryczny, zazwyczaj rymowany lub wierszowany, o różnorodnej tematyce często humorystycznej lub ironicznej (satyrycznej). Często kończy się wyraźną puentą. 

Pracę oddajemy do swojego polonisty: pani Renaty Sojda lub pani Elżbiety Klocek w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2015 roku.

 

Nagrodą da każdego będzie ocena cząstkowa z języka polskiego, ponadto najciekawsze prace zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni Przyjaciół Lasu 2015

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursach przeznaczonych odpowiednio dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

 

Konkurs rysunkowy "Bajkowy Las"

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. W pracy konkursowej dziecko powinno przedstawić swoje wyobrażenie bajkowego lasu, jakie zna ze swoich ulubionych bajek i opowieści. W treści pracy można umieścić elementy bajki np. postać ulubionego bohatera.

Indywidualne prace konkursowe można wykonywać za pomocą dowolnej dwuwymiarowej techniki plastycznej (rysowanie, malowanie itp.), na wybranym materiale (papier, karton, płótno, itp.). Prace należy wykonać w FORMACIE A4 i oddać nauczycielowi – wychowawcy do 06.03.2015 r.

Praca, która zajmie pierwsze miejsce będzie brać udział w konkursie ogólnopolskim.

Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://www.przyjacielelasu.org.pl/Regulamin_konkursu_Bajkowy_Las.pdf

 

Konkurs rysunkowy "Drzewa Naszych Lasów"

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Indywidualne prace konkursowe na temat „Drzewa Naszych Lasów” należy wykonać w formie plakatu („gazetki”). Praca powinna przedstawiać wybrany gatunek drzewa występującego na terenie Polski oraz przynajmniej jeden jego charakterystyczny szczegół (taki jak: owoce, liście, szyszki, nasiona). Pracę plastyczną można wykonać na dowolnym materiale (papier, karton, płótno, itp.). Prace należy wykonać w FORMACIE A4 i oddać nauczycielowi – wychowawcy do 06.03.2015 r.

Praca, która zajmie pierwsze miejsce będzie brać udział w konkursie ogólnopolskim.

Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie:

http://www.przyjacielelasu.org.pl/Regulamin_konkursu_Drzewa_Naszych_Lasow.pdf

 

Konkurs multimedialny "Przyjaciel Lasu"

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Na konkurs można zgłaszać prace o tematach: 

a) „Kto jest przyjacielem lasu” - uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej prezentują kto - w ich ocenie - jest przyjacielem lasu i dlaczego.

b) „Lasy w mojej okolicy” - uczniowie gimnazjum prezentują najciekawsze oraz najbardziej wartościowe - w ich ocenie - tereny leśne znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania uczestnika.

Prace konkursowe (wykonane indywidualnie) należy przedstawić w formie prezentacji multimedialnej w formacie ppt lub pptx -  maksymalnie 10 slajdów. Maksymalny rozmiar pracy to 5 MB i oddać na nośniku elektronicznym p. mgr Beacie Pasternak do dnia 06.03.2015 r.

Praca, która zajmie pierwsze miejsce będzie brać udział w konkursie ogólnopolskim.

Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie:

http://www.przyjacielelasu.org.pl/Regulamin_konkursu_Przyjaciel_Lasu.pdf

Uczestnictwo w konkursie oznacza  akceptację warunków konkursu oraz jego regulaminu.

Powodzenia!

 

 

 

 

 

 

WYNIKI

SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„CZAS NA CZYTANIE” - CZĘŚĆ VI

 

1. Wiktoria Waksmundzka 4  - 15
2. Filip Sabura                     - 13
3. Gabriela Kowalczyk           - 11
4. Karolina Baraniak              -  8
5. Wiktoria Waksmundzka 5    - 6
6. Paulina Maciasz                  - 5

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW : 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„NAJPIĘKNIEJSZA KLASA

 

Konkurs polega na wykonaniu gazetki o tematyce wiosennej i jej zaprezentowaniu na ściennej gazetce w salach lekcyjnych należących do poszczególnych klas.

 

Konkurs rozpatrywany będzie w czterech kategoriach:

 

I kategoria:

klasy 0

II kategoria:

Klasy 1-3 szkoły podstawowej

III kategoria:

klasy 4-6 szkoły podstawowej

IV kategoria:

Klasy 1-3 gimnazjum

 

Ocenie podlegać będzie:

-      wiosenny charakter dekoracji;

-      estetyka prac, pomysłowość, samodzielność;

-      dobór materiałów i kolorystyki;

-      rozmieszczenie dekoracji na gazetce;

-      ocenie podlegają motywy całkowicie wykonane przez ucznia.

 

Z każdej kategorii wyłoniony zostanie tylko jeden zwycięzca.

 

Komisja, dokona oceny wykonanych gazetek w klasach jednorazowo dnia - 26 marce 2015 roku (czwartek).

 

Organizatorzy: M. Stahl-Pałys, H. Zabrzewski

 

 

 

 

 

 

 

odzysk_baterii_2.jpg

 

Wyniki

Szkolnego Konkursu Literackiego

dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej

 

Jest pracowity jak pszczoła, a jego praca służy innym

 

L.p.

Imię i nazwisko

Ilość punktów

Miejsce

1

Filip Sabura

10

1

2

Wiktoria Waksmundzka

9

2

3

Anna Cyrwus
Natalia Waksmundzka

Wiktoria Suchojad

8

3

4

Weronika Handzel

5

4

 

Maksymalnie do zdobycia 10 punktów.

 

 Gratulujemy!

 

 

 

 

 

english2.jpg

 

Wyniki konkursu z języka angielskiego

 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

 

Klasa IV: Anna Cyrwus – 17pkt

Klasa V: Anna Kuraś – 20 pkt

Klasa VI: Damian Luberda Waksmundzki – 22pkt

 

Gratulujemy !!!

 

 

 

 

deutsch_english.jpg

 

WYNIKI

SZKOLNEGO KONKURSU ,,Deutsch Contra English"

 

1. miejsce: Sylwia Niemiec  kl. I  gimnazjum

2. miejsce: Marta Kruczek  kl. I gimnazjum

3. miejsce: Anna Florek  kl. I gimnazjum

 

Gratulujemy !!!

 

Zespół Języków Obcych: Anna Król, Dorota Polaczek-Piątek

 

 

 

 

 

OGŁASZAMY

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z CYKLU „CZAS NA CZYTANIE”

H. OŻOGOWSKA „TAJEMNICA ZIELONEJ PIECZĘCI"

CZĘŚĆ VI

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu, który odbędzie się 9 lutego 2015 r.  godz.  14.15, jest przeczytanie rozdziału XVI-XVIII powieści 

H. Ożogowskiej „Tajemnica zielonej pieczęci"

Zapisy u Pani Elżbiety Klocek.

 

Weź udział i zdobywaj punkty!

 

 

 

komiks.jpg

 

Konkurs na komiks

 

Uwaga uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych. Zapraszam Was do udziału w konkursie, który pokaże całemu światu Wasze uzdolnienia artystyczne. Na prace czekam do 30 stycznia. Macie więc czas, żeby wymyślić coś naprawdę wystrzałowego.

Waszym zadaniem jest stworzenie komiksu pt.: „Wiem, umiem – jestem superbohaterem”, promującego  idee uczenia się przez całe życie.

Komiks musi być wykonany na planszy formatu A3 przy zastosowaniu dowolnej techniki za wyjątkiem collage’u z materiałów sypkich i spożywczych. Na konkurs nie można wykonywać  prac przestrzennych i prac z zastosowaniem plasteliny. Komiksy możecie tworzyć indywidualnie lub w parach.

Dziesięć najciekawszych prac zostanie przekazanych do dalszego etapu, który jest organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, gdzie zostanie rozstrzygnięty do 13 marca. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, m.in. gry edukacyjne i zestawy książek.

Zapraszam do udziału! Czekam na Wasze dobre pomysły!

                                                                                                                                    

                                                                                               Maria Stahl-Pałys                    

 

balony2.jpg

 

KONKURS PLASTYCZNY- LOTY BALONÓW

 

Konkurs dotyczy uczniów klas 1-3 i 4-6 Szkoły Podstawowej.

Należy wykonać pracę plastyczną odzwierciedlającą loty balonami na kartce formatu A3 dowolną techniką i przynieść ją do 27 stycznia.

Najciekawsze prace zostaną przekazane do dalszego etapu, którego organizatorem jest Aeroklub Nowy Targ i Firma PCD Salami.

Laureaci konkursu będą uczestniczyć w rozstrzygnięciu konkursu podczas zakończenia III Nowotarskich Zimowych Zawodów Balonowych.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie !

Maria Stahl-Pałys

 

 

 

 

 

 

merry.jpg

 

WYNIKI KONKURSU

 NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

DLA KLAS II-III SP ORAZ KLAS IV-VI SP

 

I miejsce:       Dominik Kolasa

II miejsce:     Julia Drożdż

III miejsce:    Kacper Kunka

 

I miejsce:       Wiktoria Waksmundzka

II miejsce:      Joanna Kowalczyk

III miejsce:    Wiktoria Suchojad

                        Gabriela Szymsaj

 

Wyróżnienie:   Martyna Kamińska

                         Michał Węglarz

 

 

 

 

 

 

english2.jpg

 

Konkurs z języka angielskiego

 

21 stycznia 2015 (środa) w sali numer 4 gimnazjum odbędzie się konkurs z języka angielskiego dla klas IV, V i VI szkoły podstawowej. Konkurs obejmował będzie zagadnienia omawiane w klasie IV, V i VI.

CELE KONKURSU:

-     wykrywanie uzdolnień wśród uczniów,

-     inspirowanie ich do dalszej nauki;

-     rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim;

-     rozwijanie zainteresowań językowych poprzez upowszechnianie wiedzy i umiejętności dotyczącej skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach w mowie i piśmie;

-     propagowanie znaczenia znajomości języka angielskiego w dzisiejszym świecie.

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje pani Dorota Polaczek-Piątek do 16 stycznia 1015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deutsch_english.jpg

 

Ogłaszamy

szkolny  konkurs

,,Deutsch contra English"

dla klas I-III Gimnazjum,

który odbędzie się 22.01.2015 r.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opanowanie listy słówek w języku niemieckim i angielskim. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który zapisze jak największą ilość słówek poprawnie w obu językach.

Lista słownictwa dostępna poniżej:

 

 

 

 

1.    Zeszyt

Das Heft

notebook

2.    Świnka morska

Das Meerschweinchen

guinea pig

3.    Samolot

Das Flugzeug

aeroplane

4.    herbata

Der Tee

tea

5.    Przyczepa campingowa

Der Wohnwagen

caravan

6.    Środowisko

Die Umwelt

environment

7.    Zwiedzanie

Die Besichtigung

sightseeing

8.    Opalać się

Sich sonnen

sunbathe

9.    Polecić

empfehlen

recommend

10. Żołądek

Der Magen

stomach

11. Zanieczyszczenie

Die Verschmutzung

pollution

12. Kradzież

Der Diebstahl

theft

13. Złodziej

Der Dieb

thief

14. Deser

der Nachtisch

dessert

15. Oszczędzać

sparen

save

16. Rzeźbiarz

Der Bildhauer

sculptor

17. Cięcie

Der Schnitt

cut

18. Trzynaście

dreizehn

thirteen

19. Wędrować

wandern

wander

20. Ekscytujący

aufregend

exciting

21. Dziadek

Der Großvater

grandpa

22. Trzydzieści osiem

achtunddreißig

Thirty-eight

23. Rodzina

Die Familie

family

24. Wujek

Der Onkel

uncle

25. Naukowiec

Der Wissenschaftler

scientist

26. Ciocia

Die Tante

aunt

27. Rolnik

Der Landwirt

farmer

28. Nadawać

senden

send

29. córka

Die Tochter

daughter

30. wierny

treu

faithful

 

ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH

ANNA KRÓL

DOROTA POLACZEK PIĄTEK

 

 

 

WYNIKI

SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS I – III GIMNAZJUM
„MAGICZNE PODRÓŻE PO LITERATURZE” - CZĘŚĆ IV

 

1.    Dorota Mroszczak 15 pkt.

2.    Marlena Krzysztof 14 pkt.

3.    Anna Florek 13 pkt.

4.    Wanda Mroszczak 12 pkt.
Barbara Ligęza 12 pkt.
Marta Kruczek 12 pkt.

5.    Patrycja Kolasa 10 pkt.
Natalia Chowaniec 10 pkt.

 

 

WYNIKI

SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„CZAS NA CZYTANIE” - CZĘŚĆ IV

 

1.    Wiktoria Waksmundzka 4  13 pkt.

2.    Paulina Maciasz 10 pkt.

3.    Karolina Baraniak 9 pkt.

4.    Wiktoria Waksmundzka 5 8 pkt.

 

choinka4.jpg

 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ CHOINKĘ

 

W grudniu 2014 r. został przeprowadzony konkurs na najładniejszą choinkę w klasie „0b”. Choinki wykonywały dzieci z rodzicami.

 

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

Wyróżnienie:

1.    Anita Waksmundzka

2.    Zofia Waksmundzka

3.    Kacper Kolasa

 

1.    Ludwik Mroszczak

2.    Jakub Waksmundzki

3.    Gabriel Ptaś

4.    Aleksandra Kunka

 

1.    Joanna Niemiec

2.    Jakub Sral

3.    Martyna Marszałek

 

1.    Michalina Niemiec

2.    Kamil Bafia

3.    Miłosz Waksmundzki

4.    Antoni Targosz

5.    Kamil Waksmundzki

 

 

 

 

 

przyroda2.jpg

 

KONKURS PRZYRODNICZY

 

Regulamin szkolnego konkursu przyrodniczego

 

1.     Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

2.     Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej.

3.     Konkurs składa się z III etapów.

4.     Do pierwszego etapu przystępują wszyscy uczniowie danej klasy. Rozwiązują test zamknięty. Do II etapu przechodzi 50% uczniów danej klasy. Jeżeli ostatnie, kwalifikujące się, miejsce zajmie większa ilość uczniów to wszyscy przechodzą do II etapu. Etap I odbędzie się 14.01.2015 r.

5.     W II etapie rywalizują ze sobą uczniowie danych klas i danych oddziałów. Rozwiązują test otwarty. Do  III etapu przechodzi 50% uczniów 5,6 klasy oraz 50% uczniów obu klas 4-tych.  Jeżeli ostatnie, kwalifikujące się, miejsce zajmie większa ilość uczniów to wszyscy przechodzą do II etapu.

6.     W III etapie uczniowie udzielają odpowiedzi na zadane pytania. Z każdej grupy zostanie wyłonionych 3 laureatów.

7.     Laureaci konkursu otrzymują ocenę celującą z przyrody. Uczniowie biorący udział w III etapie (nie laureaci) otrzymają ocenę bardzo dobrą z przyrody, a uczniowie biorący udział w II etapie, którzy nie zakwalifikowali się do etapu III – ocenę dobrą.

 

                               organizator: mgr Beata Pasternak

 

 

 

 

 

 

KONKURS LITERACKI

dla uczniów klas IV - VI

 

JEST CZŁOWIEKIEM PRACOWITYM JAK PSZCZOŁA, A JEGO PRACA SŁUŻY INNYM

odzysk_baterii_2.jpg

OPISZ TAKĄ OSOBĘ, OPOWIEDZ O JEJ DZIAŁANIACH I WYJAŚNIJ, DLACZEGO ZASŁUGUJE NA SZACUNEK

Składanie prac pisemnych u p. Renaty Sojda do 27.01.2015 r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie ich  na gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły.

 

ZBIERAJ PUNKTY !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szopka.jpg

 

Wyniki

Szkolnego Konkursu Literackiego

dla uczniów klas I-III gimnazjum

 

Pielęgnować polskie tradycje świąteczne czy przejmować obce?

 

L.p.

Imię i nazwisko

Ilość punktów

Miejsce

1

Barbara Ligęza

10

1

2

Oliwia Domalik

9

2

3

Sylwia Niemiec

 

Maksymalnie do zdobycia 10 punktów.

 

Gratulujemy!

 

 

 

 

 

KONKURS ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII

 

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie naszej szkoły zebrali 92 kg zużytych baterii. Dzięki tej ilości otrzymaliśmy wyróżnienie od Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w postaci mikroskopu.

Jednocześnie przypominam o tegorocznym konkursie zbiórki zużytych baterii.

Beata Pasternak

 

 

 

 

OGŁASZAMY

CZĘŚĆ V SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„CZAS NA CZYTANIE” -

H. OŻOGOWSKA „TAJEMNICA ZIELONEJ PIECZĘCI”


Konkurs odbędzie się 12 stycznia 2015 r. - godz.14.15. Należy przeczytać rozdziały XIII-XV powieści H.Ożogowskiej „Tajemnica zielonej pieczęci”
Zapisy u Pani Elżbiety Klocek.

 

Weź udział i zdobywaj punkty !

 

 


OGŁASZAMY

ETAP IV SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS I – III GIMNAZJUM
„MAGICZNE PODRÓŻE PO LITERATURZE” -

W. GOMULICKI „WSPOMNIENIA NIEBIESKIEGO MUNDURKA”


Przeczytaj rozdziały X-XII powieści  W. Gomulickiego „Wspomnienia niebieskiego mundurka” i zbieraj kolejne cenne punkty. Konkurs odbędzie się 12 stycznia 2015 roku – godz.14.15.

Weź udział i walcz o nagrodę!

 

 

 

 

WYNIKI

SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
DLA KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ „CZAS NA CZYTANIE”
CZĘŚĆ IV1. Wiktoria Waksmundzka 4   13 pkt.
2. Filip Sabura                       10 pkt.
3. Natalia Waksmundzka         9 pkt.

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW : 15

 

 

 

 

WYNIKI

SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„KOLORY WOLNOŚCI”

 

Konkurs był przeznaczony jest dla uczniów klasy I - III Szkoły Podstawowej

Konkurs „KOLORY WOLNOŚCI” ma na celu zainteresowanie uczniów zagadnieniami związanymi z wydarzeniami sprzed 25 lat - przełomowymi wyborami do Sejmu w 1989 r.

 

Organizator:

Agnieszka Sieniawska; logopeda - neurologopeda kliniczny

 

Klasa I - Ernest Waksmundzki, Kamila Fuła - I miejsce

            Karolina Parzątka - II miejsce

 

Klasa II - Julia Byrdak, Barbara Mroszczak, Jan Waksmundzki, Dominik Kolasa- I miejsce

              Gabrysia Waksmundzka , Paweł Nowiński - II miejsce

               Kinga Bryja, Patrycja Waksmundzka - II miejsce

 

Klasa III - Jan Watycha, Karol Faltyn - I miejsce

               Marlena Głodek, Martyna Cyrwus - II miejsce

 

      

 

                                                                                              

         

 

 

 

 

 

szopka.jpg

 

SZKOLNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

 

9 grudnia 2014 r. został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą szopkę.

 

Wyniki przedstawiają się następująco:

   I miejsce    Oliwia Wajsak z kl. II SP

 II miejsce     Kamil Niemiec z kl. IA SP

III miejsce    Kamil Kunka z kl. IB SP

 

Wyróżnienia zdobyli:

Wiktoria Garbacz z kl. 0A

Aleksandra Kunka z kl. 0B

Wiktoria Florek z kl. II

Maciej Szostek z kl. IVB

 

Organizatorkami konkursu były panie: Dorota Bryja i Maria Stahl-Pałys

 

 

OGŁASZAMY

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z CYKLU „CZAS NA CZYTANIE”
CZĘŚĆ IV
H.OŻOGOWSKA „TAJEMNICA ZIELONEJ PIECZĘCI”


Warunkiem przystąpienia do konkursu, który odbędzie się 15 grudnia 2014 roku – godz. 14.15,

jest przeczytanie rozdziału X-XII powieści H. Ożogowskiej „Tajemnica zielonej pieczęci”

Zapisy u Pani Elżbiety Klocek. Weź udział i zdobywaj punkty !

 

 

 

 

KONKURS LITERACKI

 

dla uczniów gimnazjum

 

Choinka3.jpg

szopka.jpg

Pielęgnować polskie tradycje świąteczne czy przejmować obce?

 

 

 

Napisz rozprawkę, w której wyrazisz swoje zdanie.

 

Składanie prac pisemnych u p. Renaty Sojda do 18.12.2014r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie ich  na gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły.

ZBIERAJ PUNKTY !

 

 

 

mikolaj.jpg

 

 

Wyniki

Szkolnego Konkursu Literackiego

dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej

List do świętego Mikołaja

 

 

L.p.

 

 

Imię i nazwisko

 

Ilość punktów

 

Miejsce

1

Zuzanna Cesacz

10

I

2

Anna Cyrwus

3

Gabriela Kowalczyk

4

Wiktoria Suchojad

5

Gabriela Szymsaj

6

Weronika Handzel

9

II

7

Kamila Małysiak

8

Amelia Młynarczyk

9

Kamil Waksmundzki

10

Natalia Waksmundzka

11

Wiktoria Waksmundzka

8

III

12

Filip Sabura

13

Jakub Ścisłowicz

14

Damian Waksmundzki-Luberda

 

Maksymalnie do zdobycia 10 punktów.

Gratulujemy!

 

 

 

 

WYNIKI

SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS I – III GIMNAZJUM
„MAGICZNE PODRÓŻE PO LITERATURZE”
CZĘŚĆ III


1. Anna Florek                14 pkt.
2. Wanda Mroszczak        13 pkt.
    Dorota Mroszczak        13 pkt.
3. Marlena Krzysztof        12 pkt.
    Barbara Ligęza            12 pkt.
4. Natalia Waksmundzka  11 pkt.
5. Patrycja Kolasa           10 pkt.
6. Anna Bryja                   9 pkt.

 

 

 

 

 

 

WYNIKI

SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
DLA KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„CZAS NA CZYTANIE”
CZĘŚĆ III

 

1. Gabriela Kowalczyk            14 pkt.
    Wiktoria Waksmundzka 4   14 pkt.
2. Anna Cyrwus                    12 pkt.
3. Joanna Kowalczyk             11 pkt.
    Filip Sabura                      11 pkt.
4. Weronika Handzel             10 pkt.
    Natalia Waksmundzka        10 pkt.
5. Wiktoria Waksmundzka 5     9 pkt.
6. Kamila Małysiak                  3 pkt.

 

 

 

 

 

 

szopka.jpg

 

UWAGA

SZKOLNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

 

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych:

-        grupa I   – klasy 0 – III szkoły podstawowej

-        grupa II  – klasy IV – VI szkoły podstawowej

-        grupa III – klasy I – III gimnazjum

oraz w kategoriach:

-        praca zbiorowa (maksymalnie 2 osoby)

-        praca rodzinna

-        malarstwo na szkle (prace indywidualne)

Wykonane prace należy dostarczyć w terminie do 28 listopada 2014 r. do pań: Doroty Bryja i Marii Stahl Pałys.

 

mikolaj.jpg

 

 

KONKURS LITERACKI

 

 

dla uczniów klas IV - VI

 

LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

 

 

 

Składanie prac pisemnych u p. Renaty Sojda do 27.11.2014r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie ich na gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły.

 

ZBIERAJ PUNKTY !

 

 

OGŁASZAMY

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS I – III GIMNAZJUM
Z CYKLU
„MAGICZNE PODRÓŻE PO LITERATURZE” - CZĘŚĆ III
W.GOMULICKI „WSPOMNIENIA NIEBIESKIEGO MUNDURKA”

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu, który odbędzie się 24 listopada 2014 roku – godz.14.15, jest przeczytanie rozdziału VII-IX powieści W.Gomulickiego „Wspomnienia niebieskiego mundurka”.

 

Zapisy u Pani Elżbiety Klocek. Weź udział i zdobywaj punkty!

 

 

 

OGŁASZAMY

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z CYKLU
„CZAS NA CZYTANIE” - CZĘŚĆ III
H.OŻOGOWSKA „TAJEMNICA ZIELONEJ PIECZĘCI”


Warunkiem przystąpienia do konkursu, który odbędzie się 24 listopada 2014 roku – godz.14.15, jest przeczytanie rozdziału VII-IX powieści H.Ożogowskiej
„Tajemnica zielonej pieczęci”.

 

Zapisy u Pani Elżbiety Klocek. Weź udział i zdobywaj punkty!

 

 

 

 

 

 

k_lit_3.jpg

Waksmund, 03.11.2014

 

Wyniki

Szkolnego Konkursu Literackiego

dla uczniów klas I-III gimnazjum

Dzień z życia gimnazjalisty na wesoło

 

L.p.

 

Imię i nazwisko

Ilość punktów

Miejsce

1

Barbara Ligęza

9

1

2

Oliwia Domalik

8

2

3

Sylwia Niemiec

7

3

 

Maksymalnie do zdobycia 10 punktów.

 

Gratulujemy!

 

 

 

 

 

WYNIKI

SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS I – III GIMNAZJUM
„MAGICZNE PODRÓŻE PO LITERATURZE” - CZĘŚĆ II

 

1.    Kinga Waksmundzka 14 pkt.

Damian Waksmundzki 14 pkt.

2.    Anna Florek 13 pkt.

3.    Wanda Mroszczak 12 pkt.

4.    Natalia Waksmundzka 11 pkt.
Barbara Ligęza 11 pkt.

5.    Marlena Krzysztof 10 pkt.

6.    Anna Bryja  9 pkt.
Patrycja Kolasa 9 pkt.

7.    Weronika Kolasa 8 pkt.
Marta Kruczek 8 pkt.

8.    Dorota Mroszczak 7 pkt.

9.    Natalia Sowińska 6 pkt.

10.   Natalia Chowaniec 5 pkt.

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW : 15

 

 

 

WYNIKI

SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„CZAS NA CZYTANIE” - CZĘŚĆ II

 

1.   Filip Sabura 13 pkt.

2.   Weronika Handzel 9 pkt.
Wiktoria Waksmundzka 4 9 pkt.

3.   Gabriela Kowalczyk 8 pkt.
Joanna Kowalczyk 8 pkt.

4.    Wiktoria Waksmundzka 5 7 pkt.

5.    Paulina Maciasz 5 pkt.

6.    Kamila Małysiak 3 pkt.

 

 

 

k_lit_3.jpg

 

KONKURS LITERACKI

Dzień z życia gimnazjalisty

 

Napisz w formie dziennika lub blogu internetowego.

 

Składanie prac pisemnych u p. Renaty Sojda do 30.10.2014 r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie ich  na gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły.

 

ZBIERAJ PUNKTY !

 

 

odzysk_baterii_2.jpg

 

UWAGA

KONKURS ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII

VIII edycja 

 

Regulamin

1.    Celem konkursu jest zbiórka zużytych baterii, dzięki której przyczyniamy się do ochrony środowiska.

2.    Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów ZSPiG w Waksmundzie.

3.    Uczniowie klasy „0” i klas 1 – 3 szkoły podstawowej przynoszą baterie swoim wychowawcom. Uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej i uczniowie 1 – 3 gimnazjum przynoszą baterie p. Beacie Pasternak.

4.    Za każdą baterie uczeń otrzymuje 1 punkt. Punkty są sumowane po zakończeniu konkursu. Wygrywa uczeń, który otrzyma największą ilość punktów.

5.    Czas konkursu: 22.09.14 r. – 30.05.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURS LOGOPEDYCZNEGO

 

Szkolny konkurs logopedyczny przeznaczony był dla uczniów klasy 0-I-III Szkoły Podstawowej.

Temat: „Wierszyki łamiące języki”

 

1.Konkurs odbył się dnia 9.10.2014 r. organizowany przez nauczyciela – logopedę, neurologopedę klinicznego  Agnieszkę Sieniawską.

 

2. Celem konkursu było rozbudzenie językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności recytatorskich.

 

Wyniki konkursu:

Odział przedszkolny Oa – Kamila Polańska, Iwona Waksmundzka

Klasa I a – Ib    Maria Ligęza - I miejsce

Katarzyna Florek, Sebastian Cierniak, Roksana Waksmundzka – II miejsce

Justyna Bryniarska, Patrycja Bizub, Kamila Fuła, Karolina Parzątka,

Amelia Grabowska – III miejsce

Damian Fudala, Kamil Kunka - wyróżnienie

Klasa IIb – Aleksandra Kurek - I miejsce

 

 

OGŁASZAMY

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z CYKLU „CZAS NA CZYTANIE” - CZĘŚĆ II
H.OŻOGOWSKA „TAJEMNICA ZIELONEJ PIECZĘCI”

Warunkiem przystąpienia do konkursu, który odbędzie się 20 października 2014 roku – godz.14.15,

jest przeczytanie rozdziału IV–VI powieści  H. Ożogowskiej

„Tajemnica zielonej pieczęci”

Zapisy u Pani Elżbiety Klocek. Weź udział i zdobywaj punkty!

 

 

 

OGŁASZAMY

KOLEJNY ETAP SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS I – III GIMNAZJUM
Z CYKLU „MAGICZNE PODRÓŻE PO LITERATURZE” - CZĘŚĆ II

W.GOMULICKI „WSPOMNIENIA NIEBIESKIEGO MUNDURKA”


Warunkiem przystąpienia do konkursu, który odbędzie się 20 października 2014 roku – godz.14.15,

jest przeczytanie rozdziału IV–VI powieści  W. Gomulickiego

„Wspomnienia niebieskiego mundurka”.

Zapisy u Pani Elżbiety Klocek. Weź udział i zdobywaj punkty!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki

Szkolnego Konkursu Literackiego

dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej

 

TO MIEJSCE WARTO ZOBACZYĆ...

 

L.p.

Imię i nazwisko

Ilość punktów

Miejsce

1

Wiktoria Suchojad

10

1

2

Zuzanna Cesacz

9

2

3

Filip Sabura

8

3

4

Kacper Węglarz

5

Jakub Ścisłowicz

7

4

 

Maksymalnie do zdobycia 10 punktów.

 

Gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI

SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„CZAS NA CZYTANIE” - CZĘŚĆ I

 

1.    Gabriela Kowalczyk - 14 pkt.

2.    Weronika Handzel - 13 pkt.
Anna Kuraś - 13 pkt.

3.    Joanna Kowalczyk - 12 pkt.
Filip Sabura - 12 pkt.

4.    Natalia Waksmundzka - 11 pkt.
Wiktoria Waksmundzka 4 - 11 pkt.
Zuzanna Cesacz - 11 pkt.
Paulina Maciasz - 11 pkt.

5.    Martyna Drożdż - 10 pkt.

6.    Justyna Mąka - 9 pkt.
Kamila Małysiak - 9 pkt.
Gabriela Wiatr - 9 pkt.

7.    Kacper Węglarz - 7 pkt.

8.    Wiktoria Waksmundzka 5 - 3 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI

SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS I – III GIMNAZJUM
„MAGICZNE PODRÓŻE PO LITERATURZE” - CZĘŚĆ I

 

1.   Kinga Waksmundzka 13 pkt.
Dorota Mroszczak 13 pkt.
Anna Florek 13 pkt.

2.    Damian Waksmundzki 12 pkt.
Patrycja Kolasa 12 pkt.

3.    Marlena Krzysztof 11 pkt.

4.    Marta Kruczek 10 pkt.
Barbara Ligęza 10 pkt.
Wanda Mroszczak 10 pkt.

5.    Weronika Kolasa 9 pkt.
Natalia Chowaniec 9 pkt.
Natalia Waksmundzka 9 pkt.

6.    Hubert Małysiak 7 pkt.

7.    Dawid Sral 6 pkt.
Natalia Sowińska 6 pkt.

8.    Anna Bryja 5 pkt.

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW: 15

 

 

 

TO MIEJSCE WARTO ZOBACZYĆ

 

Opisz piękny zakątek nowopoznanego miejsca, które  odwiedziłeś podczas wakacji. Postaraj się , by Twój opis był barwny.

Unikaj zbędnych powtórzeń. W opisie uwzględnij też odgłosy przyrody oraz nastrój.

 

Składanie prac pisemnych przez uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej u p. Renaty Sojda do 29.09.2014r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie ich na gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły.

 

ZBIERAJ PUNKTY !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY KONKURS LOGOPEDYCZNY

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy I-III

Szkoły Podstawowej w Waksmundzie

 

  TEMAT: „Wierszyki łamiące języki”

 

1.    Data: 08-10.2014 r.

 

2.    Organizator: Nauczyciel - specjalista logopeda: Agnieszka Sieniawska

 

3.    Celem konkursu jest rozbudzenie językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności recytatorskich.

 

4.    Zasady konkursu

-     Na Konkurs należy przygotować 1 dowolnie wybrany wiersz.

-     Uczestnik obowiązkowo prezentuje tylko jeden tekst.

-     Przy ocenie będą brane pod uwagę: interpretacja, sposób pamięciowego opanowania tekstu, ogólna prezencja.

 

5.    Recytacja wierszy będzie oceniana w trzech grupach wiekowych:

-     grupa I- uczniowie klasa I

-     grupa II- uczniowie klas 1I

-     grupa III- uczniowie klasy III

 

6.    Zapisy na konkurs u organizatora do dnia  30 września

 

 

 

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „KOLORY WOLNOŚCI”

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy I - III Szkoły Podstawowej

 

 

Konkurs „kolory wolności” ma na celu zainteresowanie uczniów zagadnieniami związanymi z wydarzeniami sprzed 25 lat- przełomowymi wyborami do Sejmu w 1989 r.

 

Główny organizator i pomysłodawca: Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Organizator szkolny: Nauczyciel - specjalista logopeda: Agnieszka Sieniawska

 

Wymogi:

-     pracę należy wykonać na papierze, w technice płaskiej: rysunek, malarstwo, techniki mieszane, techniki komputerowe,

-     format: od A3 (42cm x 29,7cm) do A2 (59,4cm x 42cm),

-     autorem pracy może być tylko jedna osoba. Prace grupowe nie będą oceniane,

-     pracę należy czytelnie podpisać z tyłu – imię, nazwisko, klasa, tytuł pracy.

 

4. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

-     grupa I- uczniowie klasy I

-     grupa II- uczniowie klas II

-     grupa III- uczniowie klasy III

 

5. Prace należy oddawać organizatorowi szkolnemu do 4 grudnia 2014 r.

 

 

Regulamin konkursów literackich dla gimnazjum (organizator p. Renata Sojda)

 

 

Regulamin konkursów literackich dla szkoły podstawowej (organizator p. Renata Sojda)

 

                                             administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski  e-mail: pk_waksmund@onet.eu

aktualizacja: 24-03-2015